Nacional

Dolar xx xxx xjtx xxxxx xxxxxxx

Por octubre 14, 2017 Sin comentarios

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x x xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx

Xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx.

Xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx

X xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx x

Xxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx x

Xxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxx

Xxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xx x x xx xx xx xx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

⇒ Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

⇒ Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

⇒ Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Más información en https://www.elsiglodetorreon.com.mx